Iran Conferences Statistics

Iran Conferences Statistics

The Iranian conferences statistics has been prepared based on the data of conferences and seminars registered in the CIVILICA during the last fifteen years. This statistic is up to date and is extracted instantly. All valid scientific conferences and seminars that are registered in the Conference Calender are statistically analyzed in this section. The secretariat of the conferences can register the information of their scientific conferences

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

11,212 All Conferences 4,473 Academic Conferences in Universities 1,313 Academic Conferences by Associations 97,947,588 Views: 9,318 CIVILICA index

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال 1402

در سال 1402، 84 درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و 15 درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
84% مقالات فارسی 15% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال 1401

653 1 روزه 185 2 روزه 59 3 روزه 10 4 روزه 5 5 روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال 1398

در سال 1402 تعداد 169 همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1402 به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال 1402

در سال 1402 تعداد 39 همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1402 به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال 1402

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1402 به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال 1402

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1402 به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال 1398

در سال 1400 و 1401 تعداد 0 همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1402

8% علوم پزشکی 10% علوم کشاورزی 76% علوم مهندسی 106% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1401

9% علوم پزشکی 8% علوم کشاورزی 71% علوم مهندسی 96% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1400

7% علوم پزشکی 9% علوم کشاورزی 70% علوم مهندسی 88% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1402

در سال 1402 کلا 437 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
26% آسان همایش 22% همایش نگار 6% وردپرس 4% سامان 2% سیناوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1401

در سال 1401 کلا 783 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% آسان همایش 23% همایش نگار 9% وردپرس 4% سیناوب 4% سامان

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1400

در سال 1400 کلا 764 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
23% همایش نگار 19% آسان همایش 10% وردپرس 7% سامان 4% سیناوب