Iran Conferences Statistics

Iran Conferences Statistics

The Iranian conferences statistics has been prepared based on the data of conferences and seminars registered in the CIVILICA during the last fifteen years. This statistic is up to date and is extracted instantly. All valid scientific conferences and seminars that are registered in the Conference Calender are statistically analyzed in this section. The secretariat of the conferences can register the information of their scientific conferences

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

11,962 All Conferences 4,742 Academic Conferences in Universities 1,411 Academic Conferences by Associations 110,131,935 Views: 10,037 CIVILICA index

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال 1403

در سال 1403، 59 درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و 40 درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
59% مقالات فارسی 40% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال 1402

630 1 روزه 210 2 روزه 47 3 روزه 4 4 روزه 1 5 روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال 1398

در سال 1403 تعداد 66 همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1403 به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال 1403

در سال 1403 تعداد 20 همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1403 به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال 1403

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1403 به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال 1403

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1403 به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال 1398

در سال 1401 و 1402 تعداد 0 همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1403

12% علوم پزشکی 9% علوم کشاورزی 106% علوم مهندسی 78% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1402

9% علوم پزشکی 10% علوم کشاورزی 70% علوم مهندسی 109% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1401

9% علوم پزشکی 8% علوم کشاورزی 70% علوم مهندسی 97% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1403

در سال 1403 کلا 107 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
24% همایش نگار 19% آسان همایش 4% سامان 4% وردپرس 4% ثمین همایش

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1402

در سال 1402 کلا 581 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
29% آسان همایش 21% همایش نگار 6% وردپرس 3% سامان 2% سیناوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1401

در سال 1401 کلا 781 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% آسان همایش 23% همایش نگار 9% وردپرس 4% سیناوب 4% سامان