Iran Conferences Statistics

Iran Conferences Statistics

The Iranian conferences statistics has been prepared based on the data of conferences and seminars registered in the CIVILICA during the last fifteen years. This statistic is up to date and is extracted instantly. All valid scientific conferences and seminars that are registered in the Conference Calender are statistically analyzed in this section. The secretariat of the conferences can register the information of their scientific conferences

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

8,585 All Conferences 3,387 Academic Conferences in Universities 1,028 Academic Conferences by Associations 60,929,008 Views: 6,223 CIVILICA index

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال 1399

در سال 1399، 85 درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و 14 درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
85% مقالات فارسی 14% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال 1398

563 1 روزه 240 2 روزه 135 3 روزه 32 4 روزه 4 5 روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال 1398

در سال 1399 تعداد 221 همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال 1399

در سال 1399 تعداد 51 همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال 1399

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال 1399

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال 1398

در سال 1397 و 1398 تعداد 64 همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1399

26% علوم پزشکی 11% علوم کشاورزی 69% علوم مهندسی 80% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1398

48% علوم پزشکی 12% علوم کشاورزی 63% علوم مهندسی 65% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1397

34% علوم پزشکی 8% علوم کشاورزی 66% علوم مهندسی 58% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1399

در سال 1399 کلا 603 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
24% همایش نگار 13% آسان همایش 9% سامان 4% سیناوب 2% وردپرس

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1398

در سال 1398 کلا 893 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% همایش نگار 8% آسان همایش 6% سامان 5% وردپرس 3% سیناوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1397

در سال 1397 کلا 1,027 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% همایش نگار 9% وردپرس 3% آسان همایش 3% سامان 3% آرمان